Felügyeleti rendszer ismertetése

  A távhőellátás mindhárom fűtőművében telepítésre került egy Landis & Staefa épület-felügyeleti rendszer,
Desigo Insight szoftverrel, amely az alábbi feladatokat látja el:
Működteti a kazánokat, kazánokban elhelyezett szivattyúkat, ezek indítását, leállítását, szabályozza a kazánok teljesítményét.
Szabályozza a primer előremenő hőmérsékletet.
Hiba esetén jelzést ad, SMS formában értesítést küld a megadott mobil készülékre.
Statisztikai modul adatgyűjtést végez a kívánt értékekről.
Hatásfokszámítást végez a motoroknál.
A felügyeleti rendszer egy központi PC-ből és 6 db Niteles alrendszerből áll.
 
A PC elvégzi a Niteles rendszerből érkező adatok feldolgozását, működési jellemzők-hőmérsékletek, szelepállások-naplóban történő letárolását,
illetve a hibajelzések feldolgozását. A hibajelzések egy SMS terminálon keresztül szöveges üzenet formájában a megadott mobiltelefonokra érkeznek.
A niteles alrendszerek önálló szabályozási Szoftverrel rendelkeznek, amelybe a felügyeleti PC-n keresztül beavatkozási lehetőség van
(Pl. időprogramok, szabályozási jelleggörbék, kézi - automata üzemmódok stb.).
A kommunikációt az alrendszerek és a PC között telefonvonalak biztosítják.
A Niteles alrendszer továbbítja a felügyelet felé a gázmotorok üzemi adatait is. A PC-n tárolt archív adatokból trend diagramok készíthetők,illetve bizonyos események visszaellenőrizhetők.