• blue-flower

Közérdekű adataink 2014-2015

Éves beszámoló 2015

Eredmény kimutatás 2015

 

I. táblázat

Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):

Sor-
szám

Megnevezés

Mértékegy-
ség

2014 év

*2015 év

1.

A fűtési időszak átlaghőmérséklete

°C

5,6

7,7

2.

Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő

GJ

26381

27 868

3.

Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő

GJ

4261

5 068

5.

Egyéb felhasználók számára értékesített hő

GJ

6805

5 256

6.

Értékesített villamos energia mennyisége

MWh

0

0

7.

Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása

MJ/légm3

65,8

83,9

8.

Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása

MJ/légm3

253,5

237,2

9.

Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj

ezer Ft

47800

49 727

10.

Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj

ezer Ft

13738

13 517

11.

Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel

ezer Ft

80425

84 162

12.

Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz és csatornadíj nélkül

ezer Ft

13909

16 017

13.

Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel

ezer Ft

19445

17 441

14.

Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel

ezer Ft

42658

33 226

15.

Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel

ezer Ft

0

0

16.

A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel

ezer Ft

0

0

17.

Központi költségvetésből származó állami támogatások

ezer Ft

0

0

18.

Helyi önkormányzattól kapott támogatások

ezer Ft

0

0

19.

Egyéb támogatások

ezer Ft

0

0

20.

Egyéb árbevétel és egyéb bevétel (távhőszolgáltatási támogatás)

ezer Ft

125 010

107 150

21.

Árbevétel és egyéb bevétel összesen

ezer Ft

342 985

321 704

_______

1 Megjegyzés: az I–XI. jelű táblázatok honlapon történő közzététele kötelező, a VII–XI. jelű táblázatok esetében oly módon, hogy biztosítani kell a hőközpontonkénti egyedi lekérdezés lehetőségét.

 

 II. táblázat

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:

 

Sorszám

 

Mértékegység

2014 év

*2015 év

1.

Felhasznált energia mennyisége összesen:

GJ

55322

59117

1.1.

Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő

GJ

0

0

1.2.

Saját kazánokból származó hő

GJ

49790

53205

1.3.

Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú)

GJ

0

0

1.4.

Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen

GJ

49790

53205

1.5.

Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen

GJ

0

0

1.6.

Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége

GJ

55322

59117

1.6.1.

Felhasznált földgáz mennyisége

GJ

55322

59117

1.6.2.

Felhasznált szénhidrogén mennyisége

GJ

0

0

1.6.3.

Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége

GJ

0

0

1.6.4.

Felhasznált egyéb energia mennyisége

GJ

1400

1440

2.

Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen:

ezer Ft

202745

195 107

2.1.

Felhasznált gáz teljesítmény díja

ezer Ft

36467

34 551

2.2.

Felhasznált gáz gázdíja

ezer Ft

157482

151 729

2.3.

Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége

ezer Ft

0

0

2.4.

Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége

ezer Ft

8796

8 827

2.5.

Saját termelésű hő előállításának költsége összesen

ezer Ft

202745

195 107

3.

Vásárolt hő költsége összesen:

ezer Ft

0

0

3.1.

Vásárolt hő teljesítménydíja

ezer Ft

0

0

3.2.

Vásárolt hő energiadíja

ezer Ft

0

0

4.

Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen:

ezer Ft

3804

2 826

4.1.

Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége

ezer Ft

3804

2 826

5.

A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen:

ezer Ft

117021

122 386

5.1.

Értékcsökkenés

ezer Ft

5923

15 472

5.2.

Bérek és járulékai

ezer Ft

15507

14 652

5.3.

Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek (központi)

ezer Ft

26057

27 437

5.4.

Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek (püi műv. Ráford.

ezer Ft

0

0

5.5.

Egyéb költségek

ezer Ft

69534

64 825


 

III. táblázat

 

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:

 

 

Mértékegység

2014 év

2015 év

Lekötött földgáz teljesítmény

mn3/h

1067

1053

Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény

mn3/h

940

671

Maximális távhőteljesítmény igény

MW

6,517

7,19

 

 

IV. táblázat

Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:

Szervezet neve

Mértékegység

2014 év

2015 év

---

ezer Ft

---

---

---

ezer Ft

---

---

---

ezer Ft

---

---

 

V. táblázat

Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk:

 

Mértékegység

2014 év

*2015 év

Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke

ezer Ft

0

0

Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke

ezer Ft

0

274

Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke

ezer Ft

973

7 855

Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke

ezer Ft

4590

292 585

Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma

db

0

0

Távvezeték beruházások aktivált értéke

ezer Ft

49084

9 312

Egyéb beruházások aktivált értéke

ezer Ft

0

0

Beruházások aktivált értéke összesen

ezer Ft

54647

310 025

         

 

 

VI. táblázat

 

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:

 

 

Mértékegység

2015 év

A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám

3

Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma

db

1126

Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma

db

397

Az ellátott nem lakossági felhasználók száma

db

7

Az üzemeltetett távhővezetékek hossza

km

3,769

Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma

db

46

Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma

db

1126

 

VII. táblázat

Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:

Cégnév

Fő tevékenység

Tulajdoni arány

Előző évi árbevétel (Vüz Nonprofit Kft.)

KETÉH KFT.

3821 Nem veszélyes hulladék kezelése,ártalmatlanítása

15 %

0

-

-

-

-


VIII. táblázat

 

Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:

 

 

Elszámolási mérés helyét jelentő
hőközpontok
azonosító jele

Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma
(db)

Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű
díjfizetők száma
(db)

Lekötött
teljesítmény
(MW)

Fűtött légtérfogat
(m3)

Éves alapdíj
(ezer Ft)

 

-

-

-

-

-

-

Összesen

         

 

Az elszámolás alapja a társasházak lekötött teljesítménye! (lásd IX. táblázat)

 

IX. táblázat

Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:

2015

Hőközpont egyéni azonosító jele

Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma

Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű

Lekötött teljesítmény

Fűtött légtérfogat

Éves alapdíj

     

díjfizetők száma

(kW)*

(m3)*

(ezer Ft)

 

Fodor u. 2.              

24

0

113

3720

1 064 736

 

Fodor u. 4.              

24

0

109

3595

1 029 465

 

Fodor u. 6.              

16

0

72

2380

680 616

 

Fodor u. 8.

16

0

72

2368

681 744

 

Fodor u. 10.

16

0

72

2448

681 743

 

Fodor u. 12.

16

0

74

2448

700 368

 

Fodor u. 14.

16

0

74

2448

700 368

 

Fodor u. 16.

16

0

74

2432

698 160

 

Fodor u. 18.

16

0

74

2448

700 368

 

Fodor u. 20.

16

0

75

2448

709 719

 

Fodor u. 22.

16

0

75

2448

707 424

 

Fodor u. 24.

16

0

75

2478

709 449

 

Fodor u. 26.

16

0

74

2448

700 368

 

Fodor u. 28.

16

0

74

2448

689 329

 

Fodor u. 30.

16

0

74

2448

700 368

 

Fodor u. 32.

16

0

74

2448

700 368

 

Fodor u. 34.

24

0

109

3600

1 023 672

 

Fodor u. 36.

24

0

109

3600

1 023 671

 

Fodor u. 38.

24

0

113

3720

1 064 736

 

Fodor u. 40.

24

0

109

3600

1 093 392

 

Fodor u. 42.

24

0

113

3720

1 064 736

 

Rózsa u. 7.

60

60

255

8420

2 407 980

 

Rózsa u. 13.

60

60

255

8597

2 407 980

 

Rózsa u. 15.

60

60

255

8420

2 407 410

 

Szent M. u. 14.

30

0

127

4250

1 199 792

 

Szent M. u. 16.

30

0

128

4345

1 207 486

 

Gesztenyés

94

0

250

15571

1 169 632

 

Vaszary K.u.7.

27

0

113

3841

1 066 500

 

Vaszary K.u.9.

26

0

108

3524

1 018 050

 

Vaszary K.u.11.

27

0

114

3705

1 076 094

 

Rákóczi tér 13.

76

0

259

8474

2 430 912

 

Tapolcai u. 1/b.

41

0

172

5621

1 618 346

 

Vásár tér 2.

41

0

172

5562

1 623 093

 

Vásár tér 4.

41

0

171

5626

1 612 287

 

Vásár tér 6.

41

0

170

5593

1 603 626

 

Vásár tér 8.

41

0

168

5527

1 583 815

 

Vásár tér 10.

66

0

281

9522

2 570 583

 

Vásár tér 12.

27

0

114

3769

1 076 718

 

Vásár tér 14.

41

0

171

5720

1 614 504

Összesen

   

180

5 091

175 780

46 819 608

             

Fűtési alapdíj

2014.10.01.-

12

hónap

9437

Ft/kw/év

 

* Erre vonatkozó szerződés esetén.0

 

X. táblázat

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás:

2015 

Hőközpont egyéni azonosító jele

Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)

Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)

Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbmé-

Fűtési költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)

Melegvíz költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)

ter/év)

 

Fodor u. 2.              

744

744

200

0

24

Fodor u. 4.                

423

423

118

24

24

Fodor u. 6.              

530

530

223

0

16

Fodor u. 8.

308

308

130

16

16

Fodor u. 10.

401

401

164

0

16

Fodor u. 12.

500

500

204

0

16

Fodor u. 14.

460

460

188

0

16

Fodor u. 16.

568

568

234

0

16

Fodor u. 18.

431

431

176

0

16

Fodor u. 20.

394

394

161

16

16

Fodor u. 22.

423

423

173

16

16

Fodor u. 24.

536

536

216

16

16

Fodor u. 26.

569

569

232

16

16

Fodor u. 28.

530

530

217

0

16

Fodor u. 30.

577

577

236

0

16

Fodor u. 32.

166

166

68

16

16

Fodor u. 34.

775

775

215

0

24

Fodor u. 36.

606

606

168

0

24

Fodor u. 38.

762

762

205

24

24

Fodor u. 40.

790

790

219

0

24

Fodor u. 42.

542

542

146

0

24

Rózsa u. 7.

1 415

1 415

168

0

60

Rózsa u. 13.

1 692

1 692

197

0

60

Rózsa u. 15.

1 225

1 225

145

0

60

Szent M. u. 14.

632

632

149

30

30

Szent M. u. 16.

790

790

182

0

30

Gesztenyés

1 795

1 795

115

0

0

Vaszary K.u.7.

671

671

175

0

27

Vaszary K.u.9.

561

561

159

0

26

Vaszary K.u.11.

682

682

184

0

27

Rákóczi tér 13.

1 548

1 548

183

0

0

Tapolcai u. 1/b.

664

664

118

41

41

Vásár tér 2.

1 235

1 235

222

0

0

Vásár tér 4.

725

725

129

41

0

Vásár tér 6.

687

687

123

41

40

Vásár tér 8.

1 111

1 111

201

0

41

Vásár tér 10.

709

709

74

66

66

Vásár tér 12.

931

931

247

0

27

Vásár tér 14.

520

520

91

41

41

Összesen

 

28 630

28 630

 

404

968

 

 

XI. táblázat

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége:

 

Hőközpont egyéni azonosító jele

Fűtési napok száma
(db)*

Felhasználó által igényelt épület
hőmérséklet

Díjfizetők
fogyasztás mértéke alapján fizetett
teljes költsége
(ezer Ft)

Egy díjfizető
átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége
(ezer Ft)

Egy díjfizető átlagos állandó költsége
(ezer Ft)

 

Fodor u. 2.              

185

21

2 247

93,6

44

 

Fodor u. 4.              

185

21

1 278

53,2

43

 

Fodor u. 6.              

185

21

1 600

100,0

43

 

Fodor u. 8.

185

21

929

58,0

43

 

Fodor u. 10.

185

21

1 210

75,6

43

 

Fodor u. 12.

185

21

1 510

94,4

44

 

Fodor u. 14.

185

21

1 389

86,8

44

 

Fodor u. 16.

185

21

1 717

107,3

44

 

Fodor u. 18.

185

21

1 302

81,4

44

 

Fodor u. 20.

185

21

1 190

74,4

44

 

Fodor u. 22.

185

21

1 277

79,8

44

 

Fodor u. 24.

185

21

1 619

101,2

44

 

Fodor u. 26.

185

21

1 718

107,4

44

 

Fodor u. 28.

185

21

1 601

100,1

43

 

Fodor u. 30.

185

21

1 744

109,0

44

 

Fodor u. 32.

185

21

501

31,3

44

 

Fodor u. 34.

185

21

2 341

97,6

43

 

Fodor u. 36.

185

21

1 831

76,3

43

 

Fodor u. 38.

185

21

2 301

95,9

44

 

Fodor u. 40.

185

21

2 386

99,4

46

 

Fodor u. 42.

185

21

1 638

68,3

44

 

Rózsa u. 7.

185

21

4 273

71,2

40

 

Rózsa u. 13.

185

21

5 110

85,2

40

 

Rózsa u. 15.

185

21

3 699

61,7

40

 

Szent M. u. 14.

185

21

1 910

63,7

40

 

Szent M. u. 16.

185

21

2 386

79,5

40

 

Gesztenyés

185

21

4 829

51,4

12

 

Vaszary K.u.7.

185

21

2 027

75,1

40

 

Vaszary K.u.9.

185

21

1 694

65,2

39

 

Vaszary K.u.11.

185

21

2 060

76,3

40

 

Rákóczi tér 13.

185

21

4 675

61,5

32

 

Tapolcai u. 1/b.

185

21

2 006

48,9

39

 

Vásár tér 2.

185

21

3 730

91,0

40

 

Vásár tér 4.

185

21

2 189

53,4

39

 

Vásár tér 6.

185

21

2 074

50,6

39

 

Vásár tér 8.

185

21

3 355

81,8

39

 

Vásár tér 10.

185

21

2 143

32,5

39

 

Vásár tér 12.

185

21

2 812

104,1

40

 

Vásár tér 14.

185

21

1 571

38,3

39

Összesen

     

85 870

   

* Felhasználó igénye szerint, vagy általános szabályok szerint meghatározott külső hőmérséklet alapján végzett fűtési szolgáltatás napjainak száma.