• blue-flower

Közérdekű adataink 2015-2016 I-VIII.

Eredmény kimutatás mérleg 2016 

I. táblázat

Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):

Sor-
szám

Megnevezés

Mértékegy-
ség

2015 év

*2016 év

1.

A fűtési időszak átlaghőmérséklete

°C

7,7

3,2

2.

Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő

GJ

27868

27976

3.

Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő

GJ

5068

4492

5.

Egyéb felhasználók számára értékesített hő

GJ

5256

6588

6.

Értékesített villamos energia mennyisége

MWh

0

0

7.

Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása

MJ/légm3

83,9

97,5

8.

Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása

MJ/légm3

237,2

238,3

9.

Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj

ezer Ft

49727

45773

10.

Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj

ezer Ft

13517

13520

11.

Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel

ezer Ft

84162

84484

12.

Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz és csatornadíj nélkül

ezer Ft

16017

14193

13.

Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel

ezer Ft

17441

17441

14.

Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel

ezer Ft

33226

41651

15.

Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel

ezer Ft

0

0

16.

A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel

ezer Ft

0

0

17.

Központi költségvetésből származó állami támogatások

ezer Ft

0

0

18.

Helyi önkormányzattól kapott támogatások

ezer Ft

0

0

19.

Egyéb támogatások

ezer Ft

0

0

20.

Egyéb árbevétel és egyéb bevétel (távhőszolgáltatási támogatás)

ezer Ft

107150

100335

21.

Árbevétel és egyéb bevétel összesen

ezer Ft

321704

302957

_______

1 Megjegyzés: az I–XI. jelű táblázatok honlapon történő közzététele kötelező, a VII–XI. jelű táblázatok esetében oly módon, hogy biztosítani kell a hőközpontonkénti egyedi lekérdezés lehetőségét.

 

II. táblázat

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:

Sorszám

 

Mértékegység

2015 év

*2016 év

1.

Felhasznált energia mennyisége összesen:

GJ

59117

57403

1.1.

Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő

GJ

0

0

1.2.

Saját kazánokból származó hő

GJ

53205

51641

1.3.

Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú)

GJ

0

0

1.4.

Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen

GJ

53205

51641

1.5.

Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen

GJ

0

0

1.6.

Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége

GJ

59117

57403

1.6.1.

Felhasznált földgáz mennyisége

GJ

59117

53070

1.6.2.

Felhasznált szénhidrogén mennyisége

GJ

0

0

1.6.3.

Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége

GJ

1440

4333

1.6.4.

Felhasznált egyéb energia mennyisége

GJ

0

0

2.

Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen:

ezer Ft

195107

170490

2.1.

Felhasznált gáz teljesítmény díja

ezer Ft

34551

34010

2.2.

Felhasznált gáz gázdíja

ezer Ft

151729

105250

2.3.

Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége

ezer Ft

0

3046

2.4.

Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége

ezer Ft

8827

28184

2.5.

Saját termelésű hő előállításának költsége összesen

ezer Ft

195107

170490

3.

Vásárolt hő költsége összesen:

ezer Ft

0

0

3.1.

Vásárolt hő teljesítménydíja

ezer Ft

0

0

3.2.

Vásárolt hő energiadíja

ezer Ft

0

0

4.

Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen:

ezer Ft

2826

2573

4.1.

Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége

ezer Ft

2826

2573

5.

A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen:

ezer Ft

122386

102323

5.1.

Értékcsökkenés

ezer Ft

15472

37939

5.2.

Bérek és járulékai

ezer Ft

14652

42558

5.3.

Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek (központi)

ezer Ft

27437

0

5.4.

Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek (püi műv. Ráford.

ezer Ft

0

0

5.5.

Egyéb költségek

ezer Ft

64825

21826

 

 

III. táblázat

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:

 

Mértékegység

2015 év

2016 év

Lekötött földgáz teljesítmény

mn3/h

1053

1051

Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény

mn3/h

671

649

Maximális távhőteljesítmény igény

MW

7,19

6,28

IV. táblázat

Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:

Szervezet neve

Mértékegység

2015 év

2016 év

Keszthelyi Vajda János Gimnázium, Diáksport Egyesület

ezer Ft

---

350

Keszthelyi Rendőrkapitányság, Bűnmegelőzési Csoport

ezer Ft

1000

1000

Országos Mentőszolgálat

ezer Ft

---

250

Keszthely Város Önkormányzat Egyesített Szociális Intézménye

ezer Ft

250

---

 

V. táblázat

Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk:

 

Mértékegység

2015 év

*2016 év

Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke

ezer Ft

0

16141

Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke

ezer Ft

274

308

Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke

ezer Ft

7855

0

Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke

ezer Ft

292585

0

Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma

db

0

0

Távvezeték beruházások aktivált értéke

ezer Ft

9312

12290

Egyéb beruházások aktivált értéke

ezer Ft

0

7600

Beruházások aktivált értéke összesen

ezer Ft

310025

36339

 

VI. táblázat

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:

 

Mértékegység

2016 év

A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám

5

Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma

db

1126

Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma

db

400

Az ellátott nem lakossági felhasználók száma

db

7

Az üzemeltetett távhővezetékek hossza

km

3,769

Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma

db

45

Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma

db

1126

 

VII. táblázat

Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:

Cégnév

Fő tevékenység

Tulajdoni arány

Előző évi árbevétel (Vüz Nonprofit Kft.)

KETÉH KFT.

3821 Nem veszélyes hulladék kezelése,ártalmatlanítása

15 %

0

-

-

-

-

 

VIII. táblázat

Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:

 

Elszámolási mérés helyét jelentő
hőközpontok
azonosító jele

Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma
(db)

Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű
díjfizetők száma
(db)

Lekötött
teljesítmény
(MW)

Fűtött légtérfogat
(m
3)

Éves alapdíj
(ezer Ft)

 

-

-

-

-

-

-

Összesen

         

Az elszámolás alapja a társasházak lekötött teljesítménye! (lásd IX. táblázat)

 IX.táblázat