• blue-flower

Közérdekű adataink 2013-2014

2014. évi éves beszámoló

2014. évi kieg. melléklet

 

 

I. táblázat

Az előző két üzleti évben távhőszolgáltatással kapcsolatban elért, az eredmény-kimutatásban szereplő árbevételre és egyéb bevételekre vonatkozó információk (a felhasználóhoz legközelebb eső felhasználási mérő alapján):

Sor-
szám

Megnevezés

Mértékegy-
ség

2013 év

2014 év

1.

A fűtési időszak átlaghőmérséklete

°C

3,3

5,6

2.

Lakossági felhasználók számára értékesített fűtési célú hő

GJ

30882

26381

3.

Lakossági felhasználók számára értékesített használati melegvíz felmelegítésére felhasznált hő

GJ

4949

4261

5.

Egyéb felhasználók számára értékesített hő

GJ

8220

6805

6.

Értékesített villamos energia mennyisége

MWh

0

0

7.

Lakossági felhasználók legalacsonyabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása

MJ/légm3

106,5

65,8

8.

Lakossági felhasználók legmagasabb éves fűtési hőfogyasztással rendelkező tizedének átlagos éves fajlagos fogyasztása

MJ/légm3

251,4

253,5

9.

Lakossági felhasználók számára kiszámlázott fűtési célú hő értékesítéséből származó fűtési alapdíj

ezer Ft

50950

47800

10.

Lakossági felhasználók számára kiszámlázott használati melegvíz alapdíj

ezer Ft

14636

13738

11.

Lakossági felhasználóktól származó, fűtési célra értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel

ezer Ft

105615

80425

12.

Lakossági felhasználóktól, használati melegvíz értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel, víz és csatornadíj nélkül

ezer Ft

18094

13909

13.

Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől független árbevétel

ezer Ft

20048

19445

14.

Egyéb felhasználóktól, hő értékesítésből származó, az értékesített hő mennyiségétől függő árbevétel

ezer Ft

28076

42658

15.

Villamosenergia-értékesítésből származó árbevétel

ezer Ft

0

0

16.

A távhőszolgáltató nevén nyilvántartott, vízmérőn mért víz- és csatornadíjból származó árbevétel

ezer Ft

0

0

17.

Központi költségvetésből származó állami támogatások

ezer Ft

0

0

18.

Helyi önkormányzattól kapott támogatások

ezer Ft

0

0

19.

Egyéb támogatások

ezer Ft

0

0

20.

Egyéb árbevétel és egyéb bevétel (távhőszolgáltatási támogatás)

ezer Ft

173105

125010

21.

Árbevétel és egyéb bevétel összesen

ezer Ft

411156

342985

____________

1 Megjegyzés: az I–XI. jelű táblázatok honlapon történő közzététele kötelező, a VII–XI. jelű táblázatok esetében oly módon, hogy biztosítani kell a hőközpontonkénti egyedi lekérdezés lehetőségét.


 

II. táblázat

Az előző két üzleti évben biztosított távhőszolgáltatás költségeire vonatkozó információk:

Sorszám

 

Mértékegység

2013 év

2014 év

1.

Felhasznált energia mennyisége összesen:

GJ

70617

55322

1.1.

Saját tulajdonú berendezésekkel kapcsoltan termelt hő

GJ

0

0

1.2.

Saját kazánokból származó hő

GJ

54333

49790

1.3.

Egyéb forrásból származó saját termelésű hő (pl. geotermikus alapú)

GJ

0

0

1.4.

Távhőszolgáltató által előállított hő mennyisége összesen

GJ

54333

49790

1.5.

Távhőszolgáltató által vásárolt hő mennyisége összesen

GJ

0

0

1.6.

Távhőszolgáltató által hőtermelésre felhasznált összes energiahordozó mennyisége

GJ

62605

55322

1.6.1.

Felhasznált földgáz mennyisége

GJ

62605

55322

1.6.2.

Felhasznált szénhidrogén mennyisége

GJ

0

0

1.6.3.

Felhasznált megújuló energiaforrások mennyisége

GJ

0

0

1.6.4.

Felhasznált egyéb energia mennyisége

GJ

0

1400

2.

Saját termelésű hő előállításának hőtermelésre eső költsége összesen:

ezer Ft

294911

202745

2.1.

Felhasznált gáz teljesítmény díja

ezer Ft

43772

36467

2.2.

Felhasznált gáz gázdíja

ezer Ft

251139

157482

2.3.

Nem földgáztüzelés esetén a felhasznált energiahordozó összes költsége

ezer Ft

0

0

2.4.

Saját termelésű hő előállításának egyéb elszámolt költsége

ezer Ft

0

8796

2.5.

Saját termelésű hő előállításának költsége összesen

ezer Ft

294911

202745

3.

Vásárolt hő költsége összesen:

ezer Ft

0

0

3.1.

Vásárolt hő teljesítménydíja

ezer Ft

0

0

3.2.

Vásárolt hő energiadíja

ezer Ft

0

0

4.

Hálózat üzemeltetés energia költsége összesen:

ezer Ft

15592

3804

4.1.

Hálózat üzemeltetéshez felhasznált villamos energia költsége

ezer Ft

15592

3804

5.

A távhőszolgáltatás energián kívüli költségei összesen:

ezer Ft

99488

117021

5.1.

Értékcsökkenés

ezer Ft

4997

5923

5.2.

Bérek és járulékai

ezer Ft

12059

15507

5.3.

Távhőszolgáltatást terhelő nem felosztott költségek (központi)

ezer Ft

12804

26057

5.4.

Távhőszolgáltatást terhelő pénzügyi költségek (püi műv. Ráford.

ezer Ft

3202

0

5.5.

Egyéb költségek

ezer Ft

66426

69534

 

III. táblázat

Az előző két üzleti évi teljesítmény gazdálkodásra vonatkozó információk:

 

 

Mértékegység

2013 év

2014 év

Lekötött földgáz teljesítmény

mn3/h

783

1067

Az adott évben maximálisan igénybe vett földgáz teljesítmény

mn3/h

662

940

Maximális távhőteljesítmény igény

MW

6,946

6,517

 

 

IV. táblázat

Önkormányzati tulajdonban levő távhőszolgáltatók esetén az előző két üzleti évben támogatott jogi személyek neve és a támogatás összege:

Szervezet neve

Mértékegység

2013 év

2014 év

---

ezer Ft

---

---

---

ezer Ft

---

---

---

ezer Ft

---

---

 

V. táblázat

Az előző két üzleti évben aktivált, a szolgáltató tulajdonában lévő beruházásokra vonatkozó információk:

 

Mértékegység

2013 év

2014 év

Távhőtermelő létesítmények beruházásainak aktivált értéke

ezer Ft

1163

0

Felhasználói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke

ezer Ft

740

0

Szolgáltatói hőközpontok beruházásainak aktivált értéke

ezer Ft

520

973

Termelői hőközpont beruházások aktivált értéke

ezer Ft

0

4590

Aktivált beruházások keretében beszerzett hőközpontok száma

db

0

0

Távvezeték beruházások aktivált értéke

ezer Ft

0

49084

Egyéb beruházások aktivált értéke

ezer Ft

0

0

Beruházások aktivált értéke összesen

ezer Ft

2423

54647

Megjegyzés: bérleti finanszírozási konstrukció keretében a távvezeték rekonstrukció elkezdődött 2013-ban (I. ütem). A projekt bekerülési értéke 75.501 eFt.

2014-ben a távvezeték rekonstrukció folytatódik (II. ütem), amelynek tervezett bekerülési értéke 51.000 eFt.

 

VI. táblázat

Az előző üzleti év végére vonatkozó információk:

 

Mértékegység

2014 év

A távhőszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó foglalkoztatott létszám

2

Az általános közüzemi szerződés keretében ellátott lakossági díjfizetők száma

db

1192

Ebből a költségosztás alapján elszámoló lakossági díjfizetők száma

db

463

Az ellátott nem lakossági felhasználók száma

db

22

Az üzemeltetett távhővezetékek hossza

km

3,769

Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületek száma

db

46

Felhasználói hőközponttal nem rendelkező épületekben levő lakossági díjfizetők száma

db

1126

VII. táblázat

Távhőszolgáltató érdekeltségei más társaságokban:

Cégnév

Fő tevékenység

Tulajdoni arány

Előző évi árbevétel (Vüz Nonprofit Kft.)

KETÉH KFT.

3821 Nem veszélyes hulladék kezelése,ártalmatlanítása

15 %

0

-

-

-

-

 

 

VIII. táblázat

Az előző év végén hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:

 

Elszámolási mérés helyét jelentő
hőközpontok
azonosító jele

Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma
(db)

Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű
díjfizetők száma
(db)

Lekötött
teljesítmény
(MW)

Fűtött légtérfogat
(m
3)

Éves alapdíj
(ezer Ft)

 

-

-

-

-

-

-

Összesen

         

Az elszámolás alapja a társasházak lekötött teljesítménye! (lásd IX. táblázat)

IX. táblázat

Az előző év végén az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban lekötött teljesítmény és költsége:

 

2014 

Hőközpont egyéni azonosító jele

Hőközponti mérés alapján elszámolt díjfizetők száma

Egycsöves átfolyós fűtési rendszerű

Lekötött teljesítmény

Fűtött légtérfogat

Éves alapdíj

 

 

 

díjfizetők száma

(kW)*

(m3)*

(Ft)

Fodor u. 2.              

24

0

113

3720

1 093 671

Fodor u. 4.               

24

0

109

3595

1 054 957

Fodor u. 6.              

16

0

72

2380

696 852

Fodor u. 8.

16

0

72

2368

696 852

Fodor u. 10.

16

0

72

2440

696 852

Fodor u. 12.

16

0

74

2456

716 209

Fodor u. 14.

16

0

74

2440

716 209

Fodor u. 16.

16

0

74

2432

716 209

Fodor u. 18.

16

0

74

2448

716 209

Fodor u. 20.

16

0

75

2448

725 888

Fodor u. 22.

16

0

75

2448

725 888

Fodor u. 24.

16

0

75

2448

725 888

Fodor u. 26.

16

0

74

2448

716 209

Fodor u. 28.

16

0

74

2448

716 209

Fodor u. 30.

16

0

74

2448

716 209

Fodor u. 32.

16

0

74

2448

716 209

Fodor u. 34.

24

0

109

3600

1 054 957

Fodor u. 36.

24

0

109

3600

1 054 957

Fodor u. 38.

24

0

113

3720

1 093 671

Fodor u. 40.

24

0

109

3600

1 054 957

Fodor u. 42.

24

0

113

3720

1 093 671

Rózsa u. 7.

60

60

255

8420

2 468 018

Rózsa u. 13.

60

60

255

8420

2 468 018

Rózsa u. 15.

60

60

255

8420

2 468 018

Szent M. u. 14.

30

0

127

4203

1 229 170

Szent M. u. 16.

30

0

128

4203

1 238 848

Gesztenyés

94

0

250

15571

2 419 625

Vaszary K.u.7.

27

0

113

3732

1 093 671

Vaszary K.u.9.

26

0

108

3570

1 045 278

Vaszary K.u.11.

27

0

114

3757

1 103 349

Rákóczi tér 13.

76

0

259

8545

2 506 732

Tapolcai u. 1/b.

41

0

172

5647

1 664 702

Vásár tér 2.

41

0

172

5675

1 664 702

Vásár tér 4.

41

0

171

5626

1 655 024

Vásár tér 6.

41

0

170

5593

1 645 345

Vásár tér 8.

41

0

168

5488

1 625 988

Vásár tér 10.

66

0

281

9267

2 719 659

Vásár tér 12.

27

0

114

3769

1 103 349

Vásár tér 14.

41

0

171

5650

1 655 024

Összesen

 

 

180

5 091

175 211

49 273 244

Fűtési alapdíj

2014.01.01.-2014.09.30.

9

hónap

9759

Ft/kw/év

 

 

2014.10.01.-2014.12.31.

3

hónap

9437

Ft/kw/év

 

* Erre vonatkozó szerződés esetén.

 

 

X. táblázat

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás:

2014 

Hőközpont egyéni azonosító jele

Teljes elszámolt hő felhasználás (GJ)

Elszámolt fűtési célú hő felhasználás (GJ)

Fűtéshez felhasznált 1 légköbméter átlagos hőmennyiség (MJ/légköbmé-

Fűtési költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)

Melegvíz költségosztó (vagy mérő) alapján elszámolt díjfizetők száma (db)

ter/év)

 

Fodor u. 2.              

675

675

182

0

0

Fodor u. 4.                

408

408

114

24

0

Fodor u. 6.              

491

491

206

0

0

Fodor u. 8.

296

296

125

16

0

Fodor u. 10.

323

323

132

0

0

Fodor u. 12.

422

422

172

0

0

Fodor u. 14.

352

352

144

0

0

Fodor u. 16.

513

513

211

0

0

Fodor u. 18.

433

433

177

0

0

Fodor u. 20.

363

363

148

16

0

Fodor u. 22.

405

405

165

16

0

Fodor u. 24.

466

466

190

16

0

Fodor u. 26.

538

538

220

16

0

Fodor u. 28.

462

462

189

0

0

Fodor u. 30.

517

517

211

0

0

Fodor u. 32.

161

161

66

16

0

Fodor u. 34.

800

800

222

0

0

Fodor u. 36.

643

643

179

0

0

Fodor u. 38.

682

682

183

24

0

Fodor u. 40.

640

640

178

0

0

Fodor u. 42.

579

579

156

0

0

Rózsa u. 7.

1323

1323

157

0

0

Rózsa u. 13.

1 448

1 448

172

0

0

Rózsa u. 15.

1 163

1 163

138

0

0

Szent M. u. 14.

620

620

148

30

0

Szent M. u. 16.

690

690

164

0

0

Gesztenyés

1513

1513

 97

0

0

Vaszary K.u.7.

702

702

188

0

0

Vaszary K.u.9.

560

560

157

0

0

Vaszary K.u.11.

640

640

170

0

0

Rákóczi tér 13.

1506

1506

176

0

0

Tapolcai u. 1/b.

634

634

112

41

0

Vásár tér 2.

1210

1210

213

0

0

Vásár tér 4.

624

624

111

41

0

Vásár tér 6.

657

657

118

41

0

Vásár tér 8.

677

677

123

0

0

Vásár tér 10.

484

484

 

66

0

Vásár tér 12.

919

919

244

0

0

Vásár tér 14.

634

634

112

41

0

Összesen

 

26 173

26 173

 

404

0

 

 

XI. táblázat

Az előző évben az elszámolási mérések helyét jelentő hőközpontokban elszámolt fogyasztás költsége:

2014 

Hőközpont egyéni azonosító jele

Fűtési napok száma
(db)*

Felhasználó által igényelt épület
hőmérséklet

Díjfizetők
fogyasztás mértéke alapján fizetett
teljes költsége
(ezer Ft)

Egy díjfizető
átlagos, fogyasztás mértékétől függő költsége
(ezer Ft)

Egy díjfizető átlagos állandó költsége
(ezer Ft)

 

Fodor u. 2.              

220

21

2 079

86,6

46

 

Fodor u. 4.              

220

21

1 046

43,6

44

 

Fodor u. 6.              

220

21

1 322

82,6

44

 

Fodor u. 8.

220

21

807

50,4

44

 

Fodor u. 10.

220

21

1 083

67,7

44

 

Fodor u. 12.

220

21

1 262

78,8

45

 

Fodor u. 14.

220

21

1 081

67,5

45

 

Fodor u. 16.

220

21

1 586

99,1

45

 

Fodor u. 18.

220

21

1 146

71,6

45

 

Fodor u. 20.

220

21

1 118

69,9

45

 

Fodor u. 22.

220

21

1 246

77,9

45

 

Fodor u. 24.

220

21

1 436

89,7

45

 

Fodor u. 26.

220

21

1 655

103,4

45

 

Fodor u. 28.

220

21

1 387

86,7

45

 

Fodor u. 30.

220

21

1 384

86,5

45

 

Fodor u. 32.

220

21

496

31,0

45

 

Fodor u. 34.

220

21

2 522

105,1

44

 

Fodor u. 36.

220

21

2 004

83,5

44

 

Fodor u. 38.

220

21

1 986

82,7

46

 

Fodor u. 40.

220

21

1 969

82,0

44

 

Fodor u. 42.

220

21

1 531

63,8

46

 

Rózsa u. 7.

220

21

4 072

67,9

41

 

Rózsa u. 13.

220

21

4 457

74,3

41

 

Rózsa u. 15.

220

21

3 583

59,7

41

 

Szent M. u. 14.

220

21

1 944

64,8

41

 

Szent M. u. 16.

220

21

2 124

70,8

41

 

Gesztenyés

220

21

5 818

61,9

26

 

Vaszary K.u.7.

220

21

2 105

78,0

41

 

Vaszary K.u.9.

220

21

1 726

66,4

40

 

Vaszary K.u.11.

220

21

1 971

73,0

41

 

Rákóczi tér 13.

220

21

4 587

60,4

33

 

Tapolcai u. 1/b.

220

21

1 782

43,5

41

 

Vásár tér 2.

220

21

3 729

90,9

41

 

Vásár tér 4.

220

21

1 920

46,8

40

 

Vásár tér 6.

220

21

1 715

41,8

40

 

Vásár tér 8.

220

21

3 013

73,5

40

 

Vásár tér 10.

220

21

1 909

28,9

41

 

Vásár tér 12.

220

21

3 058

113,3

41

 

Vásár tér 14.

220

21

1 473

35,9

40

Összesen

     

80 425

   

* Felhasználó igénye szerint, vagy általános szabályok szerint meghatározott külső hőmérséklet alapján végzett fűtési szolgáltatás napjainak száma.